top of page
  • Εικόνα συγγραφέαMichalis Fragkioudakis

Την άνοιξη του 2020 το νέο “Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον”

Εξοικονόμηση κατ' οίκον
Νέο πρόγραμμα εξοικονομώ κατ' οίκον

Την άνοιξη του 2020 αναμένεται να ενεργοποιηθεί ο γ’ κύκλος του προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον». Τα κονδύλια θα είναι αυξημένα, και θα δοθεί προτεραιότητα στους παλαιούς αιτούντες που έμειναν εκτός χρηματοδότησης κατά τους προηγούμενους κύκλους. Κατά τ’άλλα το πρόγραμμα διατηρεί τα χαρακτηριστικά των προηγούμενων.

Οι προτεραιότητες

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος αποφάσισε τα εξής:

α) Να αυξήσει τα κονδύλια, ώστε να μπορέσει να επιδοτηθεί μεγαλύτερος αριθμός νοικοκυριών.

β) Να δοθεί προτεραιότητα στους παλιούς αιτούντες, οι οποίοι δεν προχώρησαν σε υλοποίηση λόγω έλλειψης χρόνου και εξάντλησης πόρων.

γ) Ο γ’ κύκλος του προγράμματος να μην περιέχει καμία αλλαγή, προκειμένου οι νέοι αιτούντες να μην έχουν ευνοϊκότερες ή δυσμενέστερες προϋποθέσεις από τους αιτούντες των προηγούμενων φάσεων.

Τα βήματα


1. Τα δικαιολογητικά:

Δελτίο ταυτότητας (ή διαβατήριο) του φυσικού προσώπου που κάνει την αίτηση ένταξης στο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».   Οικοδομική άδεια για το κτίριο που γίνεται η αίτηση επιδότησης ή οποιοδήποτε άλλο σχετικό έγγραφο που να το νομιμοποιεί.   Λογαριασμός της ΔΕΗ (ή άλλου παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας). Το τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του ατόμου που αιτείται την επιδότηση. Το τελευταίο αντίγραφο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1), του ατόμου που κάνει την αίτηση, εφόσον η συγκεκριμένη κατοικία χρησιμοποιείται από τον ίδιο. Αντίγραφο της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9). Για σπίτια που ενοικιάζονται ή παραχωρούνται δωρεάν απαιτούνται αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης για μισθώματα ακινήτων (Ε2) και υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ενοίκου, ότι χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο ακίνητο ως σπίτι ή επαγγελματική στέγη. Για σπίτια που χρησιμοποιούνται από συγκύριο τα δυο παραπάνω, πιστοποιητικά μπορούν να αντικατασταθούν από αντίγραφο δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (Ε1) συγκύριου, εφόσον το χρησιμοποιεί αυτός ως κατοικία.

2. Ο μηχανικός:

Θα ελέγξει την εγκυρότητα των δικαιολογητικών και θα σας πει αν μπορείτε να ενταχθείτε στο πρόγραμμα. Θα αναζητήσει τυχόν αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου από την τοπική Πολεοδομία. Θα κάνει αυτοψία και θα ελέγξει τη νομιμότητα του κτιρίου. Θα προβεί σε αποτύπωση του κτιρίου για το οποίο δεν υπάρχουν σχέδια. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι υπάρχουν αυθαιρεσίες θα πρέπει να δηλωθούν στον νόμο περί αυθαιρέτων και να τακτοποιηθούν. Θα συντάξει το πρώτο πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης. Θα εξετάσει τα σενάρια που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του προγράμματος. Θα κάνει τις προμετρήσεις και να συντάξει τη λίστα με τις προδιαγραφές των υλικών, αφού έρθει σε επαφή με τους προμηθευτές, συντάσσοντας τον τελικό προϋπολογισμό των εργασιών.

3. Το Ε9 και τα τετραγωνικά μέτρα:

Σε περίπτωση λάθους ή απόκρυψης επιφάνειας του ακινήτου, πρέπει να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις: Μάλιστα, μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020, όσοι δηλώσουν οικειοθελώς τα επιπλέον τετραγωνικά μέτρα, απαλλάσσονται από δημοτικούς φόρους και αναδρομικές οφειλές.

4. Η διεύθυνση του ακινήτου:

Θα πρέπει η ονοματοθεσία και ο αριθμός του ακινήτου να είναι ίδια σε όλα τα δικαιολογητικά (π.χ. Ε9, ΔΕΗ, έντυπο της οικοδομικής άδειας). Σε περίπτωση που η οικοδομική άδεια έχει παλιά ονοματοθεσία ή αριθμό θα πρέπει να ζητηθεί  σχετική βεβαίωση Πολεοδομίας του Δήμου.


Τα επιλέξιμα νοικοκυριά:

Επιλέξιμες για συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι μονοκατοικίες, οι πολυκατοικίες και τα διαμερίσματα, αρκεί να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Χρησιμοποιούνται ως κύριες. Υφίστανται νόμιμα και δεν είναι αυθαίρετες. Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης της Πρώτης Ενεργειακής Επιθεώρησης (Α’ ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ. Ανεξαρτήτως του ποσοστού επιδότησης, το μέγιστο ποσό το οποίο μπορεί να πάρει ο αιτών δεν μπορεί να ξεπερνά τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Αν κάποιος δεν επιθυμεί να λάβει τραπεζικό δάνειο μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» αρκεί να έχει διαθέσιμο το υπόλοιπο του ποσού που απαιτείται.Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον», το ατομικό και το οικογενειακό εισόδημα έχουν ταξινομηθεί σε 7 κατηγορίες. Για παράδειγμα, εάν το οικογενειακό εισόδημα είναι μέχρι 20.000 ευρώ, που βρίσκεται και η πλειονότητα των ελληνικών νοικοκυριών, η επιδότηση είναι 60%. Όσο αυξάνεται το εισόδημα μικραίνει και το ποσοστό της επιδότησης.


Οι επιδοτούμενες εργασίες:

Αντικατάσταση κουφωμάτων. Τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος συμπεριλαμβανομένου του δώματος / στέγης και της πιλοτής. Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης. Αναβάθμιση συστήματος παροχής ζεστού νερού χρήσης.Εγκατάσταση νέου ή αντικατάσταση υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης με καινούριο σύστημα πετρελαίου/φυσικού αερίου/υγραερίου/βιομάζας/αντλίας θερμότητας.Εγκατάσταση/αντικατάσταση αφορά στον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό του λεβητοστασίου στο σύνολό του και του δικτύου διανομής.Αυτοματοποίηση της εγκατάστασης π.χ. χρονοδιακόπτης, ηλεκτροβάνα, κυκλοφορητής κ.λπ., καθώς και οι εργασίες για την αναβάθμιση της παροχής για την εγκατάσταση αντλίας θερμότητας.

12 Προβολές0 Σχόλια

Πρόσφατες αναρτήσεις

Εμφάνιση όλων

Comments


bottom of page